000 01665cam a22004577a 4500
001 19453912
003 SE-LIBR
005 20210211142502.0
008 160510s2016 sw ||||e|m||||000 0|eng|c
020 _a9789155495541
040 _aU
_ea
041 _aeng
084 _aOhia
_2kssb/8
084 _aVlna
_2kssb/8
100 1 _aTodkar, Aniruddha
245 1 0 _aAlcohol Consumption:
_ba study of genetic and environmental correlates with focus on the stress system /
_cAniruddha Todkar.
260 _aUppsala :
_bActa Universitatis Upsaliensis,
_c2016
300 _a58 [+84] s. :
_bill.
490 1 _aDigital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine ;
_v1214
500 _aHärtill 4 uppsatser
502 _aDiss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2016
650 7 _aAlkoholkonsumtion
650 7 _aStress hos barn
650 7 _aSeparationer
650 7 _aMor-barnrelationer
650 7 _aGen-miljöinteraktion
650 7 _aAvhandlingar
650 2 _aAlcohol Drinking
650 2 _aPsychological stress
650 2 _aChild
650 2 _aChild, preschool
650 2 _aMother-Child Relations
650 2 _aGene-Environment Interaction
653 _aELS
653 _amaternal separation
653 _agene-environment
830 0 _aDigital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine,
_v1214
856 _uhttp://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:918191/FULLTEXT01.pdf
_yAlcohol Consumption : A Study of Genetic and Environmental Correlates with Focus on the Sress Response System.
942 _2SAB
_cBOK
999 _c1102735
_d1102729