Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Libraries

1177


Administration Köping


Administrativ service/staben


Afasienheten Västerås


AH-teamet Köping


AH-teamet Sala


AH-teamet Västerås


Akut stroke neurologiavd Västerås


Akutkliniken Västerås


Akutmott Sala


Akutröntgen Västerås


Allmänpsykiatrimott Köping


Ambulans Köping


Ambulansen Sala


Ambulansen Västerås


Ambulansen Västmanland


Anestesi Västerås


Anorexi/bulimiteamet


Arbetsterapeut barnkliniken


Arbetsterapi medicinklin Västerås


Arbetsterapi Sala


Asyl- och integrationshälsan Västerås


Ätstörningsenheten Västerås


Avd 1 Infektion Västerås


Avd 17


Avd 5


Avd 88


Avd 92 Västerås


Barn avd 64


Barn avd 69


Barn- och ungdomshälsan


Barn- och ungdomshälsan Högbergshemmet


Barn- och ungdomskliniken Västerås


Barn- och ungdomspsykiatri Fagersta


Barn- och ungdomspsykiatri Köping


Barn- och ungdomspsykiatri Sala


Barn- och ungdomspsykiatri Västerås


Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland


Barnakutmottagning


Barnhälsovård Västerås


Barnmedicin Fagersta


Barnmedicin Köping


Barnmedicin Sala


Barnmott Västerås


Barnmott VC Sala


Beroendeenheten Västerås


Blod- och magtarmavd Västerås


Blodcentral Västerås


Bröstenheten Västerås


Bröstradiologiska kliniken


BUP avd 99


BUP Öst Västerås


Centrala patientsäkerhetsteamet


Centrum för administration


Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys


Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling


Centrum för HR Västerås


Centrum för IT


Centrum för klinisk forskning


Centrum för kommunikation


Centrum för regional utveckling


Dagsjukvård barnklin Västerås


Dagvårdsavd kvinnoklinik Västerås


Diabetes- njuravdelning Västerås


Diabetesmott Sala


Dialysavd Västerås


Dialysen Köping


Dietist barnmedicin Västerås


Dietist Handikappcentrum Västerås


Dietist Kir klin Västerås


Dietist Köping


Dietist medicinklin Västerås


Dietist Sala


Distriktssjukgymnastik Sala


Division Konsult och Service


Drift/Teknik Sala


Ekonomiservice


Enheten för kunskapsstyrning och utbildning


Enheten för sjukvårdsfarmaci


Enheten för smittskydd och vårdhygien Västerås


Fastighets- och serviceförvaltningen Västerås


Fjärrlån


FLM Bäckby


FLM Hallstahammar


FLM Hemdal


FLM Herrgärdet


FLM Herrgärdet, Prima rehab


FLM Kolsva


FLM Norberg


FLM Oxbacken


FLM Sala Väsby


FLM Skinnskatteberg


FLM Skultuna


FLM Ullvi-Tuna


FLM Västerfärnebo


FLM Viksäng/Irsta


FLM Viksäng/Irsta Kraftkällan


Folkhälsoenheten Sala-Heby


Folktandvården Herrgärdets VC


Förlossningsavdelning


Förtroendevalda


Fysiologkliniken Västerås


Gastro-hematologen Västerås


Geriatrik och rehabiliteringsmedicinska avdelningen


Geriatrikavdelningen Västerås


Geriatrikmott Västerås


Habiliteringen Västerås Autism


Habiliteringscentrum barn Västerås


Habiliteringscentrum Fagersta


Habiliteringscentrum Köping


Habiliteringscentrum Lär Västerås


Habiliteringscentrum Synenheten Västerås


Habiliteringscentrum Västerås


Hälso- och sjukvårdsnämndernas stab Västerås


Hälsocenter Fagersta


Hälsocenter Köping


Hälsocenter Sala


Hälsocenter Västerås


Hematologmott Västerås


HIA/Akutmott Köping


Hjälpmedelscentrum


Hjärnskadeenhet Västerås


Hjärtavdelning Västerås


Hjärtmedicin Köping


Hjärtmott Västerås


Hörcentral Västerås


Hörselenheten Västerås


HR Service


Hudklinik Västerås


Infektionsklinik Västerås


Intensivvård Västerås


Internrevision


Jourcentral Västerås


Juridik och säkerhet


Käkkirurgi Västerås


Kärlkir avd 5 Västerås


Kärlkirurgi Västerås


Kärlmottagning Västerås


Kem lab Köping


Kir avd 6 Västerås


Kir avd 7 Västerås


Kir avd 8 Västerås


Kirurgklin stab


Kirurgklinik Västerås


Kirurgmottagning Västerås


Kirurgoperation Västerås


KK avd 85


Klinisk fysiologi Köping


Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Västerås


Klinisk mikrobiologi Västerås


Klinisk patologi Västerås


Kollektivtrafikförvaltningen Västerås


Kompetenscentrum för hälsa


Kost, Västerås


Kuratorer Med klin Västerås


Kuratorsexp Sala


Kvinnoklinik Västerås


Laboratoriemedicin Västerås


Läkemedelskommittén Västerås


Länspsykiatri Västerås


Lekterapiavd Västerås


Logopedmott RMÖ Västerås


Logopedmottagning Västerås


LSS-enheten Västerås


Lung- och reumatologiavd Västerås


Lungmedicin Västerås


Mammografiavd Västerås


MAVA


Med avd 1 Köping


Med Avd 1 Sala


Med avd 2 Köping


Med Avd 3 Sala


Med avd 4 Köping


Med mott Sala


Med mott Västerås


Medicin Sala


Medicinklin Västerås, stab


Medicinklinik Köping


Medicinklinik Västerås


Medicinmott Köping


Medicinsk service Västerås


Medicinsk teknik Västerås


Medicinska dagvården Västerås


Metabolenheten Köping


Metabolenheten Sala


Mottagning medicinklin Västerås


Mottagningen för tidiga insatser


NEP-teamet Västerås


Neurologmott Västerås


Neuropsyk mott E-borg


Nibble behandlingshem


Njursektionen Västerås


NS-team Västerås


Ögonklinik Västerås


Ögonmott


Ögonmott Fagertsta


Ögonmott Köping


Ögonmott Sala


ÖNH-klin Sala


ÖNH-kliniken Köping


ÖNH-kliniken Västerås


ÖNH-mott Västerås


Onk avd 80 Västerås


Onkologens dagvård Västerås


Onkologi Västerås


Onkologmott Västerås


Operation Köping


Operation Sala


Operation Västerås


Ortopedakutmott Västerås


Ortopeden Elektiva Enheten


Ortopedi Västerås


Ortopedisk avd KUA Västerås


Ortopedisk avd Västerås


Ortopedisk avdelning akut


Ortopedklinikens rehabenhet1 (ABT)


Ortopedklinikens rehabenhet2 (Fysiot)


Ortopedmott Västerås


Överviktsenheten Västerås


Palliativa kliniken Västerås


Palliativa teamet Sala


Patiensäkerhetsteamet


Patientnämndens kansli


Pedagogisk hörselv Västerås


Pedodonti Västerås


PPHV stab


Produktionsköket Västerås


Programkontoret Nytt Akutsjukhus


Psyk adm Sala


Psyk avd 91 Västerås


Psyk avd 93 Västerås


Psyk avd 94 Västerås


Psyk avd 95 Västerås


Psyk avd 96 Västerås


Psyk mott Sala


Psyk rehab Sala


Psyk stab Västerås


Psykiatri Sala


Psykiatrisk akutmott Västerås


Psykiatrisk enhet för grupprehab Västerås


Psykosmottagning Köping


Radiofysik & Röntgenteknik Västerås


Radiofysik Västerås


Rättspsykiatri avd 1 Sala


Rättspsykiatri avd 2 Sala


Rättspsykiatri avd 4 Sala


Rättspsykiatri Sala


Regionala utvecklingsförvaltningen Hållbarhet


Regionarkivet


Regionhälsan Västerås


Rehabenheten Fagersta


Rehabenheten Kir klin Västerås


Rehabenheten Med klin Västerås


Rehabenheten Sala


Rehabenheten Västerås


Rehabiliteringsavd Psyk Västerås


Rehabiliteringsmedicin Köping


Rehabiliteringsmedicinska kliniken Västerås


Resursenheten Västerås


Reumatologi Västerås


Röntgen Köping


Röntgen Sala


Röntgen Västerås


Röntgenteknik Västerås


Säkerhet, miljö och beredskap Västerås


Sårcentrum Västerås


Sektionen för allmänpsykiatri och beroendevård


Sektionen för psykosvård och PIVA


Självhjälpscentrum


Sjukgymn FLM Hemdal


Sjukgymnast barnmedicin Västerås


Sjukgymnastik medicinkliniken


Sjukgymnastik reumatologkliniken


Sjukhusbiblioteket

Ing. 1 plan 0
Västerås

Phone: 021-17 34 40

http://katalog.sjukhusbiblioteket.se/


Sjukhusförvaltningen


Sjukhusledning Sala


Sjukvårdsledning Västerås


Smärtmottagning Västerås


Smärtrehab Västmanland


Spec centrum bettfysiologi


Spec centrum oral rehab Västerås


Spec enh rehab psyk Västerås


Spec mott affektiva sjukdomar Västerås


Specialistmödravården KK


Specialistmott mot ångestsjukdomar Västerås


Specialisttandvården Västerås


Stab Närsjukvård


Städcentralen Västerås


Sterilcentral Köping


Sterilcentralen Västerås


Strålbehandling Västerås


Stroke och neurologimott Västerås


System & Konsult Västerås


Taltidningen Västerås


Tandregleringen Västerås


Tandvården Västerås


Ungdomsmottagning Västerås


Upphandlingsavd. Västerås


Upphandlingsservice Västerås


Uppvakningsavd Västerås


Urol avd 30 Västerås


Urologi Västerås


Utbildningsenheten Västerås


Utredningsenheten Eriksborg


Utvecklingsenheten


Vägar framåt (projekt)


Vårdadministrativa enheten Köping


Vårdhygien Västerås


Vårdval Västmanland


Västmanlands sjukhus stab


Verksamhets- och ledningsstöd


Vuxenpsyk mott 1 Köping


Vuxenpsyk mott 2 Köping


Vuxenpsykiatri adm Västerås


Vuxenpsykiatri Fagersta


Vuxenpsykiatri Sala


Vuxenpsykiatrins specialistläkarenhet


Vuxenpsykiatrins ST-läkarenhet


Vuxenpsykiatrisk mott öster Västerås


Vuxenpsykiatrisk mott Väster/Lövhaga behandlingsenhet


Vuxenpsykiatrisk mottagning 1


Vuxenpsykiatrisk mottagning 2


Vuxenpsykiatrisk mottagning 3


Vuxenpsykiatrisk öppenvård Västerås