Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Anna Kaijser : kvinna, läkare, maka, moder /

Kaijser, Eva

Anna Kaijser : kvinna, läkare, maka, moder / Eva Kaijser. - 294 s. : ill.

9789178444762


Kvinnliga läkare--sekelskiftet 1900--biografier
Medicinhistoria