Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Jag vill inte dö på kuppen : vårdberättelser från pandemin /

Jag vill inte dö på kuppen : vårdberättelser från pandemin / red.: Michelle Wahrolén. - 150 s. : ill.

9789174450330


Sjukvårdspersonal
Arbetsmiljö
Coronapandemin 2019-
Covid-19