Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling /

FYSS 2021 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling / Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) ; huvudredaktörer: Ing-Mari Dohrn ... - [4.] uppl. - Stockholm : Läkartidningen förlag, 2021 - 500 s : diagr., tab., fig.


Hälsobefrämjande åtgärder
Fysisk träning
Folkhälsa
Hälsa