Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Everyday technologies in healthcare / edited by Christopher M. Hayre, Dave J. Muller, Marcia J. Scherer. - xxi, 357 s. : tab. fig. - Rehabilitation Science in Practice Series. .

9781138491700


Medicinsk teknik
Hälso- och sjukvårdsinformatik
Kommunikationsteknik