Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Bringing psychological treatment to the psychiatric ward : affecting patients, staff, and the milieu /

Tyrberg, Mårten

Bringing psychological treatment to the psychiatric ward : affecting patients, staff, and the milieu / Mårten Tyrberg. - Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University, 2019 - 96 + [39] s. : tab. fig.

Härtill 3 uppsatser Med sammanfattning på svenska

Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2019

9789177976547


Psykiatrisk vård
Psykiatriska behandlingsmetoder
Psykiatrisk omvårdnad
ACT
Avhandlingar
Mental Health Services
Therapeutics
Psychiatric Nursing
Acceptance and Commitment Therapy