Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning /

Holm Ivarsson, Barbro

Stödja patienter att sluta röka och snusa : rådgivning om tobak och avvänjning / Barbro Holm Ivarsson, (red.) ; Agneta Hjalmarsson, Margareta Pantzar. - 2 uppl. - Lund : Studentlitteratur, 2020 - 265 s. : ill.

9789144137339


Rökavvänjning
Snusavvänjning
Tobaksavvänjning