Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva /

Heberlein, Ann

Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva / Ann Heberlein - Stockholm : Svante Weyler bokförlag, 2008 - 205 [1] s.

978-91-85849-21-5


Bipolär sjukdom--patienter--biografi
Självmord--prevention
Människan i sjukdom och kris--biografi