Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa - ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen /

Swärd, Susann

Barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa - ett fördjupningsmaterial utifrån barnkonventionen och patientlagen / Susann Swärd ; illustratör: Tina Landgren. - Växjö : Rättighetsfokus, 2020 - 97 s. : ill.

9789198227970


Barns rättigheter
Barnkonventionen
Hälsa
Hälso- och sjukvård