Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Achieving person-centred health systems : evidence, strategies and challenges /

Achieving person-centred health systems : evidence, strategies and challenges / edited by Ellen Nolte, Sherry Merkur, Anders Anell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020 - 396 s. : fig, tab. - European Observatory on Health Systems and Policies, .

9781108790062


Patientcentrerad vård
Evidensbaserad sjukvård