Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

BIBLIOTEKET STÄNGT TILLS VIDARE 2021

På grund av rådande utveckling av Covid-19 håller biblioteket stängt för samtliga fysiska besök tills vidare. Regionanställda kan fortfarande reservera böcker och få biblioteksservice via våra digitala tjänster.

  • Vi hanterar reservationer för anställda inom regionen och privata vårdgivare med regionavtal.

  • Alla inkomna reservationer skickas per automatik med internposten till låntagarens arbetsplats inom Region Västmanland.

  • Reservationer från studenter och övriga låntagare kommer ej behandlas eller beaktas under denna period.

Vi har ett nytt bibliotekssystem - Koha!


I och med bytet av bibliotekssystem behöver alla registrerade låntagare hos oss godkänna på nytt att vi lagrar personuppgifterna i Koha enligt GDPR. Vi spärrar alla låntagare och därefter får var och en muntligt eller skriftligt via mail godkänna att uppgifterna sparas i det nya systemet. Kontrollera gärna att era låntagaruppgifter är aktuella.

OBSERVERA! Du kan inte logga in på ditt bibliotekskonto innan du meddelat dina låntagaruppgifter och vi har uppdaterat användarnamn och PIN-kod.
Vi ber om överseende för eventuella problem i samband med övergången.

Återlämningsskåp finns på ingång 1 punkt G, utanför biblioteket, vid ”kirurgtorget” samt på ingång 2, 31 och 29.

Log in to your account:
Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din pinkod (4 siffror).