Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Koha homeÅterlämningsskåp finns utanför biblioteket, vid ingång 1 punkt G, vid "kirurgtorget" samt vid ingångarna 2, 31 och 29. Det går även bra att skicka tillbaka böcker med internposten. 

Log in to your account:

Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din pinkod (4 siffror).

Don't have an account? Register here.