Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Koha home

Automatiska omlån
 
Från och med vecka 6 börjar vi med automatiska omlån!
 
Detta betyder att dina lån lånas om automatiskt (max) tre gånger. Har du lånat en bok det är kö på gäller inte automatiska omlån, då måste du lämna tillbaka då återlämningsdatum förfaller. För att låna om fjärrlån behöver du i vanlig ordning kontakta oss.

 
​​​​Återlämningsskåp finns utanför biblioteket, vid ingång 1 punkt G, vid "kirurgtorget" samt vid ingångarna 2, 31 och 29. Det går även bra att skicka tillbaka böcker med internposten. 
Log in to your account:

Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din pinkod (4 siffror).

Don't have an account? Register here.