Biblioteket Västmanlands sjukhus Västerås

Från och med torsdag 19 november har vi ett nytt bibliotekssystem - Koha!


I och med bytet av bibliotekssystem behöver alla registrerade låntagare hos oss godkänna på nytt att vi lagrar personuppgifterna i Koha enligt GDPR. Vi spärrar alla låntagare och därefter får var och en muntligt eller skriftligt via mail godkänna att uppgifterna sparas i det nya systemet. Kontrollera gärna att era låntagaruppgifter är aktuella.


Du kan inte logga in på ditt bibliotekskonto innan du bekräftat dina låntagaruppgifter och vi har uppdaterat användarnamn och PIN-kod.
Vi ber om överseende för eventuella problem i samband med övergången.
På grund av covid-19 är sjukhusbiblioteket i Västerås stängt för fysiska besök för allmänhet och studenter. Fr. o. m. tisdag 1/9 har alla anställda inom Region Västmanland åtkomst till biblioteket via sitt passerkort. Vi erbjuder hjälp digitalt, via mail och telefon. Under besökstid råder begränsad service och självbetjäning anmodas.

  • Vi hanterar reservationer för anställda inom regionen och privata vårdgivare med regionavtal.

  • Alla inkomna reservationer skickas per automatik med internposten till låntagarens arbetsplats inom Region Västmanland.

  • Fr. o. m. tisdag 1/9 erbjuder vi åter studenter att reservera kurslitteratur. Aviserade böcker hämtas inom tre dagar. Studenter får kontakta biblioteket innan avhämtning av reserverade böcker.

  • Reservationer från övriga låntagare kan ej genomföras.


Personalen finns på plats under bibliotekets aktuella öppettider.

Ovanstående gäller tills vidare.

Återlämningsskåp finns på ingång 1 punkt G, utanför biblioteket, vid ”kirurgtorget” samt på ingång 2, 31 och 29.

Log in to your account:
Logga in med ditt personnummer (12 siffror) och din pinkod (4 siffror).